محصولات

تولید کننده انواع تیرچه های فلزی (کرمیت)و سفالی برای ساختمان های فلزی و بتنی.

اجرای سقف تیرچه فلزی برای ساختمان های اسکلت فلزی به صورت:

با مصالح

بدون مصالح

اجرای روزانه 200متر مربع برای هر ساختمان.

 

فهرست اصلی

مهمانان آنلاین

ما 1 مهمان آنلاین داریم